Techniek Agenda Haaglanden 2.0 realiseert en regisseert activiteiten in het kader van de doorlopende leerroutes techniek en technologie v(m)bo-mbo-hbo.

Aan Syn werd gevraagd om de rol van actiehouder technologieroute te vervullen.

In die rol heeft Syn meegeschreven aan de vernieuwde regiovisie en diverse activiteiten ondernomen om de instroom en doorstroom in technologie onderwijs te bevorderen, waaronder:

  • Onderzoek en aanbevelingen naar het opzetten van technische hotspots in de regio Haaglanden
  • Bedenken en beschrijven van activiteiten voor een nieuw initiatief ‘P@ct’: “partners in action for cyber talent”, een traject dat opgezet is in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven en gehonoreerd met een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds;
  • Het opzetten van een VMBO module Cyber(awareness)